Uytland

In het uiterste noordwesten van Friesland ligt het Uytland. Een groots en open landschap van terpen en dijken aan de Waddenzee dat nog niet door het massatoerisme is ontdekt. Met overal streekproducten, de Noordelijke Elfstedentochtroute en de gezonde, zilte, lucht. Voor ontdekkingsreizigers een uitstekende bestemming om je te laten verrassen en tegelijk met beide voeten op de grond te staan. Helemaal in je element!
In het Noordwesten van Friesland ligt het Uytland. Een groots en open landschap van terpen en dijken aan de Waddenzee, dat nog niet door het massatoerisme is ontdekt. Met overal streekproducten, de Noordelijke Elfstedentochtroute en de gezonde, zilte, lucht. Voor ontdekkingsreizigers een uitstekende bestemming om je te laten verrassen en tegelijk met beide voeten op de grond te staan. 

Het zeewater overwonnen

Toen vroegere bewoners de strijd met het zeewater aan gingen, werd de zee bedwongen en ontstonden er zandplaten en kwelderpolders. Het Uytland kent de hoogste terpdichtheid van Europa, met wisselende eeuwenoude kerkjes met hun prachtige oude kerkpaden met vlonders over sloten en soms over een boerenerf. De Waddenzee is inmiddels werelderfgoed, vanwege de unieke en gevarieerde rijkdom aan planten en dieren. Die zich weten aan te passen aan wisselende omstandigheden. Net als de eerdere terpbewoners.

Oprjocht

Het Uytland bestaat in het voorjaar en de in de zomer uit bloeiende akkers met vaak wuivend graan en grazige weilanden. Vandaag biedt het de mooiste streekproducten. Nog steeds zorgt die dagelijkse relatie tussen mens en natuur voor een open, echte en eerlijke levenshouding. In het Fries noemen we dat ‘oprjocht’. In dit deel van Nederland ken je de buurman nog. En is het ’s nachts nog echt donker. Met als jaarlijkse hoogtepunten, de sportieve en culturele (oogst)feesten.
 

De meeste van de 955 Friese terpen liggen in het Uytland, een terpenlandschap van een enorm cultuurhistorische waarde, omdat ze met mensenhanden gemaakt zijn.

Kleine kasteeltjes: de staten en stinzen

Kastelen, buitenplaatsen, landgoederen… In Fryslân heeft men het gemakshalve over staten en stinzen. Het is bekend dat in het middeleeuwse Fryslân honderden terpen lagen. Minder bekend is wellicht dat op vele hiervan, zo niet alle, in de loop der jaren een stins verscheen: een stenen toren met dikke muren, ter verdediging van de terpbewoners in tijden van gewapende strijd.

©2023 Franeker.frl