werelderfgoed de Waddenzee

Het mooiste natuurgebied van Nederland dat je onvergetelijke belevenissen geeft door de bijzondere dynamiek in de natuur en het bijzondere getijdenlandschap.

Om op de Werelderfgoedlijst van Unesco te komen moet een gebied heel bijzonder zijn. Het moet unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming. De Waddenzee is in maar liefst 3 natuurlijke eigenschappen uniek in haar soort gebleken!

Mensen zijn al duizenden jaren met het waddengebied verbonden. Daardoor hebben ze mede-bijgedragen aan de vorming van het gebied. Zo werden onder andere kwelders ingepolderd om gras- en landbouwgrond van te maken en dijken gebouwd om het land te beschermen.

Nog steeds maken mensen gebruik van het gebied. Zo worden de vaargeulen gebruikt om goederen te transporteren, wordt er op vissen, garnalen en mosselzaad gevist en varen veerboten naar de eilanden om bewoners en toeristen te vervoeren. Ook genieten en ontspannen mensen er. Op de droogvallende platen wordt wadgelopen en in de geulen wordt gezeild.

De Waddenzee kent dus een grote culturele geschiedenis die belangrijk is voor het gebied. Maar door haar unieke natuurwaarden, waarvan het van wereldwijd belang wordt geacht om het te behouden, is de Waddenzee uitgeroepen tot natuurlijk erfgoed.

WAD: Leven op de grens van land en water

Het waddengebied verdient een echte, goede natuurfilm. Een film die jou als kijker doet verwonderen en laat zien hoe ongelooflijk bijzonder maar ook kwetsbaar dit unieke gebied op wereldschaal is. Een film die het ecosysteem in beeld brengt als nooit te voren; van heel kleine organismen onder aan de voedselketen als kiezelwieren en schelpdieren tot aan de slechtvalk en de grijze zeehond boven in de voedselketen. Een film die de bijzondere esthetische kanten van het gebied laat zien. Een film die laat zien hoe ongelooflijk dynamisch en groots het gebied is. Een film die voor eens en voor altijd laat zien hoe waardevol dit UNESCO Werelderfgoed is. Een film die gemaakt moest worden.

©2023 Franeker.frl