Museum 't Coopmanshûs

De verborgen parel van Franeker

Het Coopmanshûs is niet alleen het mooist bewaarde patriciërshuis in Franeker, maar het herbergt bovendien een van de bezienswaardigste privécollecties in de provincie Friesland.

Openingstijden

’t Coopmanshûs heeft geen vaste openingstijden. Maar kan in principe dagelijks bezocht worden op afspraak. Zo zijn er iedere laatste woensdag van de maand rondleidingen, aanmelden hiervoor is wel nodig. Kosten € 5 per persoon.

Aanmelden: stuur een mail naar info@coopmanshus.nl

Contact & Adres

Voorstraat 49

8801 LA Franeker

T: (+31) 0517-383905

E: info@coopmanshus.nl

W: www.coopmanshus.nl

Historie van het pand

Het huis uit 1746 aan de Voorstraat 49 heeft een authentieke Rococo gevel met prachtige gebeeldhouwde zandstenen ornamenten. Met een deur met bovenlicht is vervaardigd door de Franeker beeldhouwer Lambert Bersée.  Fier in de top prijkt de beeltenis van Hippocrates. Hippocrates is de Griekse ‘vader van de geneeskunst’. Zodat het een toepasselijk symbool was voor de arts-neuroloog Georgius Coopmans die het huis bouwde.

Een professor als bewoner

Ook diens oudste zoon Gadso Coopmans studeerde medicijnen in Franeker en Utrecht. Gadso was van 1773-1787 professor aan de Franeker Universiteit. Vader en zoon Coopmans behoorden namelijk tot de eersten in ons land die met een afgezwakt koepokkenvirus vaccineerden ter bestrijding van de pokken. Soms leidde dit tot een dodelijke afloop.  Zoals bij Gadso’s eigen dochtertje. De vader legde de gebeurtenis vast in het in Latijn geschreven gedicht Varis. Dit gedicht is in 2013 samen met een heldendicht aan Tsaar Peter de Grote in het Fries vertaald door Klaas Bruinsma (uitgave Elikser).

Rondleidingen

Dat en andere verhalen over de familie Coopmans komen aan de orde. Een van die verhalen is het verslag van hun wederwaardigheden als overtuigde patriotten en hun vriendschap met Eise Eisinga. Waardoor u kennis maakt met een belangrijke periode in de Franeker geschiedenis. Daarbij loopt u door de stijlkamers in het voor- en achterhuis op de begane grond die zijn ingericht met schilderijen meubilair en voorwerpen. Deze refereren aan de tijd dat de familie Coopmans er woonde in de achttiende eeuw. De authentieke 35 meter lange gang, de slingertrap en de keuken zijn alleen al een bezoek aan het huis waard. Het is mogelijk om een rondleiding te krijgen. Iedere laatste woensdagmiddag van de maand, om 14.00 uur en om 15.00 uur.

Binnenste Buiten (KRONCRV) was in 2016 in ’t Coopmanshûs

(link: https://www.npostart.nl/coopmanshus/09-03-2016/WO_KRO_3465638)

Aanmelden voor een rondleiding

Rondleidingen worden gehouden bij voldoende inschrijvingen. Maar met uitzondering van de maand december. Aanmelden vooraf per mail is noodzakelijk. De kosten zijn € 5 per persoon. Overigens zijn rondleidingen voor groepen op andere tijdstippen in overleg mogelijk.

Tenslotte, reservering rondleidingen en informatie: info@coopmanshus.nl

©2023 Franeker.frl