[English version below]

Waarde Braziliaan! Haha… ik mag dat toch zeggen, Johan Maurits? Wat doet mij dat een deugd u hier te treffen in Franeker. Al is de aanleiding minder goed. Maakt u het goed na dat verschrikkelijke ongeval met die kapotte brug? Kom, laten we eentje drinken opdat u aansterkt. Proost, op de zee. Op de golven, op de horizon. Op nog vele zeestraten!

Wat was dat toch wat. Vier jaar geleden toen u het fort Elmina op de Portugezen won. Iedereen aan de goudkust en ver daar buiten sprak er over. De West-Indische Compagnie heeft dat goed gedaan! Met u als leider! En ik heb er veel geld verdiend!  Het is zo dat ik nu tevreden ben met mijn herberg, maar ik verlang nog wel naar die kust, daar voor Guinnee. De handelsvaart. De forten met palmen. Zulk een rijke kust! Wat zegt u? Een naam voor de herberg? Nee, die is er nog niet.

Bogt fen Guné? Mieters, dat is ‘m!

Captain Jan Alesz (1665) – Two comrades in arms with strong sea stories.

Dear sir! Haha… I´m allowed to say that, am I, Maurits? It’s a great pleasure to me, to meet you here in Franeker. Although the cause is less agreeable. Are you alright, after that horrible accident with the broken bridge? Please come, let us have a drink, to recuperate. Cheers, to the sea. To the waves, to the horizon.

To many more sea straits! That really was something. Four years ago, when you won the Fort Elmina from the Portuguese. Everybody around the Gold Coast and far outside the region spoke about it. The West Indian Company did really well there. With you as its leader. And I made a lot of money!

Certainly, I’m happy with my inn now, but I do yearn for that Guinean coast. The shipping trade. The forts, the palms. Such a rich coast! Excuse me? A name for the inn? No, I haven’t found one yet. Bogt fen Guné? Wonderful, that’s it!