[English version below]

Toe maar! Neem gerust nóg een stukje cake! Hahaha! Ja precies! Met alleen maar thee, gaat het ook zo klotsen! Haha… Nee, maar ik ben echt heel blij hoor, dat ik je nu éindelijk ‘hier’ kan ontvangen. Want neem van mij aan, ik heb er voor moeten praten als Brugman! Sicco wilde er eerst natuurlijk weer niet aan. “Waar is dat nou helemaal goed voor, zo’n theehuisje achter in de tuin? Dat is toch veel te duur! En alsmaar dat hele eind lopen!” Hij vond het maar ‘nieuwerwets gedoe!’ Afijn, je kent dat wel, van die mannen. Het moet altijd ‘praktisch’ zijn en ‘goedkoop’.

Maar ík was er op den duur wel echt klaar mee, dat ik mijn visite alleen maar in huis, in de salon kon ontvangen, terwijl mevrouw Haitsma, hiernaast gezellig de tuin kon zitten. Dat, uiteindelijk heb ik gezegd: “Sicco” heb ik gezegd: Je overgrootvader, de oude Ens heeft nota bene een heel stadhuis laten bouwen! Dan kun jij als burgemeester en meestertimmerman toch zeker wel een theehuisje neerzetten!? Als je nou niet opschiet hoeft het straks niet eens meer! Dan heeft iedereen al zo’n ding!

Nou, toen was het snel klaar hoor! …Ja, héérlijk hè!? Nog een kopje…?

Lucie Ens-Sickema in her new tea house (1769) – Tea fight.

Go ahead! Do take another piece of cake! (somewhat naughtily, laughing silently) Hahaha! Rightly so! If there is only tea in your tummy, it will slush about so much! Hahaha…

(Retakes herself) No, but really, I’m very happy indeed, that finally I’m able to have you here. Because believe me, I have had to pull some serious strings to make him agree! Initially, of course Sicco didn’t want to hear any of it. (imitates her husband) “What’s the use of that, a tea house in the back of the garden? It’s far too expensive! And look at the distance we would have to walk.”
He saw it as newfangled hassle. Oh well, you know men. Things always have to be ‘practical’ and ‘inexpensive’.

But for me, in the end I had had enough: why should I entertain my guests in the house, while Mrs. Haitsma next door would companionably sit in her garden? So finally, I said: “Sicco”, I said, “Your grandfather, the old Ens, has built nothing less than a city hall! Then you as mayor and master carpenter must be able to construct a tea house? If you don’t hurry we won’t need a tea house any more! Everybody will have one!

Well, when he heard that he got the job done very quickly! (Reacting to a compliment) … Yes, lovely, isn’t it? Another cuppa?