[English version below]

Hij zégt dat hij bijna klaar is… Dat hij alles nu bijna op zijn plaats heeft… Nou… Ik kan niet wáchten! We zitten al járen in de verbouwing. Stel je voor! De kinderen weten gewoon niet beter of die denken dat het zo hoort! Een woonkamer zonder plafond, met overal gereedschap en houten staketsels… Dit is toch niet normaal!? Al bijna zeven jaar is hij nu bezig met dat ‘planetarium’ van hem. En télkens komt er weer een níeuw tandwiel of een stuk raderwerk bij.

Ik heb hem wel eens gevraagd. “Eise” zei ik “Waarom moet die hele machine nu toch perse in ons plafond? Je kon toch ook een kléin model maken, voor op tafel?” Maar hij lachte en zei dat dat niet zou werken. Dat begreep ik eerst niet. Ze kunnen tegenwoordig toch ook zakhorloges maken?

Maar dát bedoelde Eise niet. Hij bedoelde dat zijn ‘plan’ dan niet zou werken. Dat er dan niemand naar dat hele gebeuren zou komen kijken. Want ‘ja’! Dat is ook nog eens de bedoeling! Dat hij hier straks ‘aanschouwelijk onderwijs’ gaat geven over het universum… Ik weet niet wat ik erger vind… Die voortdurende rommel waar we nu al jaren in zitten, of het vooruitzicht dat we straks steeds vreemd volk over de vloer krijgen…

Pietsje Eisinga (1781) – Planets in the ceiling

He does claim that the work is as good as finished… That everything is at the right place by now…
Well, I can’t wait!

We’ve been in the middle of this remodelling for years now. Imagine! The children even think this is the normal state of the household. A living room without a ceiling, tooling everywhere and wooden scaffolding… This can’t be normal any more, can it?

Nearly seven years he has been busying himself with that ‘planetarium’ of his. And time and again there’s a new cog or piece of gearing added. There were days that I asked him: “Eise”, I asked, “Why do you want to mount that whole machinery to our ceiling? Why couldn’t you have made a SMALL model and put it on the table?”

But he laughed and said that wouldn’t work. Initially I did not understand him. Nowadays, they can make pocket watches, can’t they? But that was not what Eise meant. He meant that his ‘plan’ would not work that way. That nobody would be interested to come and look at his contraption.

Because, yes! That is what he intended! When it’s ready, he wants to ‘educate’ people about the universe… (sigh) I don’t know what’s worse… The continuous clutter we’ve been living in for years now, or the prospect that we will have all kinds of unfamiliar people in the house…

Pietsje Eisinga (1781) – Planets in the ceiling