[English version below]

Wát zeggen jullie!? Geheime tunnels!? Zoeken jullie geheime túnnels!? Hier, in Franeker? Wat een onzin! Daar heb ik nog nóóit van gehoord! Hoe wouden jullie dat hebben dan? Hier in de natte kleigrond? Twee scheppen diep en je zit al bij het grondwater! Je kunt hier grachten graven! Maar beslist geen tunnels!

Hè, wat!? …Oh, dit gangetje hier! Ja dat noemen ze het ‘Geuzengat’. En er zijn inderdaad onverstanden die beweren dat dit een geheime gang was waardoor de Geuzen stiekem de stad in en uit konden sluipen. Maar zeg nou zelf! Wat is er in de goedigheid geheim aan zo’n gat in het bolwerk!? Zoiets zie je toch al van kilometers afstand!? Néé! Neem nou maar van mij aan dat dit gewoon een gangetje is voor mensen die een stukje land aan de overkant van het water hebben. Dan kun je gemakkelijk even op en neer.

Daar is verder niets geheim aan. Maar als je nou écht iets bijzonders wilt weten, dan moet je eens goed naar dit bolwerk kijken… Want daar loopt nog een gang doorheen, zodat soldaten veilig van de ene plek naar de andere kunnen lopen. En misschien worden die gangen ooit op een dag nog wel eens opengesteld… Niks geheim. Maar wél spannend!

Gatekeeper Ruurd at the Geuzengat (1789) – There is no secret!

WHAT are you telling me? Secret tunnels? Here, in Franeker? What nonsense. I’ve never ever heard of any of those! How would you have these here, in this wet clayground?
Two spades deep and the water table is reached. It’s no problem to dig canals here, but definitely no tunnels! Ah, what? … This little gangway here? Yes, they call it the ‘Geuzengat’, and indeed there are silly people that think this is a secret gangway for the Geuzen, to enter and leave the town in secret.

But let’s be honest. For the sake of love, what is so secret about a hole in the bulwark? That can be seen from miles away! Nooo! Just take it from me that this is just a convenient route for ordinary people, who own a plot of land at the other side of the water. In this way they can go back and forth more easily. There’s nothing secret to that.

But if you really want to learn something special, just take a good look at that fortification… Because over there you’ll see another gangway, which helps soldiers to go from one spot to the other in safety. And perhaps someday these routes will be opened to the public. Nothing secret. But exciting anyway…