[English version below]

De deur aan de vóórkant van het gebouw!? Ben je niet goed snik!? Dan kan iedereen die wil, zomaar vanaf de straat binnen komen! In wat voor tijd denk je dat we leven!? Het is oorlog! Burgeroorlog! Ik moet om mijn veiligheid denken!

Buiten de stad zit de partij van de Vetkopers. En wij, de ‘Schieringers’ hebben Franeker als bolwerk. Samen met een paar andere Schieringers heb ik vorig jaar de hertog van Saxen naar Friesland gehaald, om ons te helpen. En in ruil voor onze gehoorzaamheid, zal híj de Vetkopers verslaan! Ja inderdaad… Dat betekent wel het einde van die ‘beroemde’ Friese Vrijheid. Maar laten we wel wezen, door al die oorlog de laatste tijd, was daar nog maar weinig van over. En bovendien: Ik mag nu voor de hertog de belastingen innen! En daar kun je nog wel eens een leuk centje aan over houden…

We hebben alleen nog wat gedoe gehad om de hertog een passend onderkomen te geven. Ik dacht gelijk aan het Sjaardemaslot, hier aan het einde van de Voorstraat. Maar mijn vrouw haar familie vond dat niet zo’n goed idee. Want dan moest ‘Opoe’ verhuizen. Uiteindelijk is het allemaal geregeld. En met de hertog hier in de stad, mogen we Franeker de hoofdstad van Friesland noemen!

Hessel van Martena (1499) – Self-interest.

The front door of the building? Are you out of your mind? Anybody who feels like it would be able to enter from the street! In what kind of time do you think we are living? We’re in a war! A civil war! I have to think of my safety! Outside the town the Vetkopers have settled. And we, the Schieringers, have Franeker as our stronghold.

In co-operation with some other Schieringer friends I brought the duke of Saxony to Friesland, to help us out. And in exchange for our obedience, HE will defeat the Vetkopers! Yes, indeed… That’ll mean the end of the ‘famous’ Frisian Freedom. But let’s be fair, there was not much left of that after all this warfare of the past few years. Moreover: the duke lets me collect the taxes! One might acquire a few dimes that way…

There was a lot of fuss over a fitting accommodation for the duke. Immediately my thoughts went to the Sjaardema manor, here at the end of the Voorstraat. But my wife and her family did not agree. They would have to move ‘Opoe’, grandma. In the end it was all settled. And with the duke here in town, we may proclaim Franeker as the capital of Friesland!