[English version below]

Gloeiende donders! Dit is het toppunt! Dit keer zijn die verrekte ‘Vetkopers’ wérkelijk te ver gegaan! Dat ze ons als ‘Schieringers’ landverraders vinden, omdat wij Friesland aan de hertog van Saxen hebben gegeven, dat is hún probleem. En dat ze ons het liefst de strot afsnijden… Dat doen wij bij hun net zo graag…

Daarvoor is het oorlog. Maar dat ze het in hun kop halen om mijn vrouw en haar tante te gijzelen… Dát gaat te ver! Vanmorgen hoorde ik het nieuws in het Martenahuis, van oom Hessel.

Wat ging die ook tekeer! Ze hoorden hem op straat vloeken en tieren. En terecht! Waar halen die goddeloze duivels het gore lef vandaan om zo’n rotstreek te leveren! Werkelijk! Ik zweer bij alles wat me heilig is dat ik dat addergebroed persoonlijk aan mijn zwaard zal rijgen! Ik jaag ze allemaal naar de verdoemenis! En als ik mijn vrouw dan ongedeerd terug heb, dan zal ik mét oom Hessel, hoogst persoonlijk naar Jeruzalem reizen om daar als pelgrim bij het Heilige Graf mijn dank te brengen…

Juw van Botnia (1516) – The vengeful spouse

Glowing thunder! This is the limit! This time the damn Vetkopers really went too far. It’s their problem if they see us Schieringers as traitors, because we allegedly have surrendered Friesland to the Duke of Saxony. And that they would like to cut our throats as well… That’s what we ourselves might like to do to them…

That is why we have a war. But that they dared to get it into their heads to take my wife and her aunt as hostages… This goes way too far! This morning in the Martena House I heard the news from my uncle Hessel. Oh, how he fumed! Even in the street they heard him curse and scream.

And rightly so! Where did these godless devils find the evil guts to commit such a rotten crime! Really! I swear to all that’s sacred to me that I’ll personally skewer that viper’s nest to my sword! I’ll send them to their doom, all of them. And if I retrieve my wife unharmed, then together with uncle Hessel I will make a pilgrimage to Jerusalem, to offer my gratitude to the Holy Grave…