[English version below]

Mijn naam is Koen van Velzen en ik ben beeldhouwer. In 2015 heb ik de zandstenen valk gemaakt die daar boven, op het toptimpaan van het Valckeniershuis staat. De plaatsing van het beeld was het startsein voor de restauratie van het huis. Normaalgesproken doe je zoiets pas aan het einde, als bekroning. Maar de gemeente wilde dat met het beeld éérst de ‘naam’ van het huis weer zichtbaar werd. Het huis is in 1662 gebouwd voor dominee Valckenier en al die tijd stond er altijd een valk bovenop.

Maar uiteindelijk is het oude beest door roest van zijn sokkel gebroken. En toen ik het beeld onderzocht, bleek dat het ook zwaar was aangetast door de zilte zeewind, zure duivenpoep en meeuwenpoep. Van de snavel was bijna niets meer over en in de rug van de valk zat een diep gat. Restaureren had geen zin meer. Daarom heb ik een nauwkeurige kopie gemaakt. Dat voelde soms best vreemd. Bijvoorbeeld de veren van de valk zou ik zelf heel anders maken. Die zijn nu heel plat en met harde lijnen, haast kubistisch. Precies zoals de oude valk.

En pas als je van een afstand, vanaf de straat kijkt, dan zie je dat dat juist heel goed werkt. Je kunt ook zien dat de valk ‘gekapt’ is. Want alleen met een kap op blijft zo’n dier immers zitten. Wat je vanaf hier niet kunt zien, maar wat ik wel heel grappig vind, is dat de valk aan beide poten vijf tenen heeft. Dat hoort niet zo. Een valk heeft er maar vier! Maar ook dat heb ik precies zo gedaan als bij het oude beeld.

Koen van Velzen – Valckeniershuis – The falcon returns!

My name is Koen van Velzen and I am a sculptor.
In 2015 I created the sandstone falcon up there, at the top tympanum of the Valckeniershuis. The installment of the sculpture was the go-ahead for the restoration of the house. Normally spoken this would have been the last act, the crowning of the work.

But the council wanted the sculpture to envision the ‘name’ of the house.
The home had been built in 1662 for the reverend Valckenier and all that time a falcon had been posting on top of it. But in the end the old animal broke from its pedestal, because of corrosion. When I examined the sculpture it turned out to be heavily affected by silty seawind and acidic pigeon and seagull droppings. Of its beak nothing was left and there was a deep hole in its back.

For restoration it was too far gone. Therefore, I made an accurate copy, which sometimes felt peculiar. For example, I myself would have sculpted the feathers of the falcon quite differently. Now, these are very flat and sharply outlined, almost cubistic. Exactly like the former falcon.

It’s from a distance, watching from the street, that one notices how exactly this works out very effectively. One also sees that the falcon has been ‘capped’, because that’s the only way an animal like this will let itself be kept stationary.

What one does not perceive from here, but which I found quite funny, is that the bird has five toes on each leg. That’s not how it should be: falcons only have four! But this too I reproduced exactly from the old image.