[English version below]

Vandaag ben ik jarig. Dat moest een feestelijk gebeuren zijn (ik ben nu vijftien!) Maar het werd een ernstig moment! Papá is al maanden ziek. Hij ligt daar maar zo zwakjes in zijn bed… En de dokter zegt dat het nu niet lang meer zal duren… Als ik bij hem ben, dan houdt Papá zich wel flink. Maar ik zie toch heus wel dat hij veel pijn heeft!

En vandaag wilde hij dus met mij spreken. “Marieke kom een hier”, zei hij. En hij begon herinneringen op te halen. …Over hoe ik als peutertje bij hem op zijn studeerkamer leerde lezen en rekenen. Hoe ik Latijn en Grieks heb geleerd. En dat ik toen al snel het huiswerk van mijn broers begon te corrigeren…

Vader zegt altijd dat het normaal moest zijn dat meisjes zich interesseren in wiskunde, aardrijkskunde of theologie. Maar niet iedereen ziet dat zo… Daarom werd vader heel ernstig. Hij zei: “Anna Maria” -en dat doet hij alleen als iets héél belangrijk is-. “Anna Maria” zei hij. “Je moet me beloven dat je nooit zult trouwen! Dat lijkt misschien vreemd. Maar als je een man krijgt en een gezin en kinderen, dan kun je niet meer studeren. En dan gaat je talent verloren. En dat, mijn lieve Anna Maria, mag nooit gebeuren!”

Zo zei hij dat. En dat heb ik hem toen beloofd. Ik zal nooit trouwen. Míjn leven zal gewijd zijn aan kennis en wetenschap.

Anna Maria van Schurman (5-11-1623) – The promise of Anna Maria

Today I’m having my birthday. This should have been a joyful day (I’m fifteen now!), but it turned out to be a serious moment. Daddy has been ill for months. He’s lies in his bed so feebly… And the doctor says it won’t be long now… If I am with him, daddy pretends to be strong. But still I do notice that he’s in a lot of pain! And today, he wanted to see me.

“Marieke, come over”, he said. And he started reminiscing. About how he teached me to read and calculate when I was a little kid. How I learned Latin and Greek, (remembers something funny) and that soon after I set out to correct my bothers’ homework. Father always argues that it should be normal that girls are interested in math, geography or theology (sigh). But not everybody sees it that way… Thereupon, father became very grave. He said: “Anna Maria” – and he wouldn’t use that name unless he wanted to discuss something very important – “You must promise me never to marry! This might sound strange. But if you get a husband and a family and children, you will not be able to study any more. Your talent will be lost. And that, my dear Anna Maria, must never happen!”

This is what he declared then, and I made a pledge. I will never marry.  (Serious) My life will be dedicated to knowledge and science.