De Friezen: al in de Middeleeuwen bedwongen zij de zee. Dit verhaal geeft verrijking. Harde werkers, doelgericht, autonoom en samen sterk. Soms stug en ontoegankelijk, maar stel je voor hen open! Dan ineens zijn zij hartelijk en oprecht en dan neem je straks iets mee naar huis: het gevoel dat jij er ook bij hoort.

Friese watermensen zorgen voor verrijking

De kuststrook met diepe zeearmen en zoute kwelders trok eeuwenlang watermensen. Friezen die bouwden aan hun dorpen, kerken, stinzen en steden. Eigenzinnig waren ze. Volgden zij God, dan in het dwarse voetspoor van Menno Simons. Volgden zij hun naar vrijheid hunkerend hart, dan samen met Pieter Jelles Troelstra. Hier vonden zij hun eigen weg, keken verder dan hun neus lang was.

Berusting en bêst genoch

Soms zat het tegen. De strijd tegen de elementen was te lastig. Of er was economische tegenspoed.
De dapperen en wanhopigen emigreerden. Daarom kabbelt het leven hier wel eens in een lagere versnelling. ‘Bêst genoch’ is goed genoeg. Misschien juist een verademing. Bezieling, bezinning en bewustzijn passen bij de Friezen. En het kan allemaal.

In dit land van nuchterheid ervaar je de voorspoed van ieder seizoen. ’s Zomers het geluk van akker en weiland, in de herfst de rijke oogst. ‘s Winters komt de berusting dat de lente ooit weer komt.

Een land dat je raakt

Met deze wijsheden zetten we het leven in de pas. Een beroering die we ondergaan in de vele kerkjes, bij workshops en bijzondere dagen, waar we zoeken naar wat werkelijk de koers bepaalt. Als trainee op een tallship, met een intense natuurbeleving aan boord van een zeiltjalk. Of tijdens een bezoek aan een van de vele musea in het noordwesten van Friesland. Een ervaring die je meestal niet snel vergeet.

Op weg naar Galicië

Ga pelgrimeren langs het Jabikspaad. Want in Sint Jacobiparochie begint het beroemde pad naar Santiago de Compostela, al duizend jaar lang het ijkpunt voor de bedevaartganger. Ervaringen die men je nooit meer afnemen zal.

In het spoor van de prinsen met verrijking

Of je nu in Leeuwarden de sporen oppikt van de Friese Nassau’s, of van Mata Hari, of je nu wandelt via kerkepaden en pelgrimroutes, je komt hier rijker vandaan.

[Quotes]

“Het ruige verlangen naar vrijheid. Friezen zijn van niemand. Ze zijn zichzelf.”

“Zoals het Wad zich na ieder hoogwater vernieuwt, zo voel jij je. Vol levenslust, vol kracht. Je hoort bij deze overweldigende natuur, bij het enige gebied in Nederland waar mensenwerk niet telt.”

“Dit land, deze mensen, ze inspireren me iedere keer dat ik er kom.”