Over pootaardappelen en poëzie


De Bildtse Aardappelweken

Anna Maria van Schurman


De eerste vrouwelijke studente uit Franeker

Vismigratie


De kunst van de zoet-zoute dynamiek

Koning van het Grasland


De nationale vogel staat onder druk

Geheimen van zee en steden

Friesland geeft aanleiding tot sterke verhalen. De Romeinse geschiedschrijver Plinius schreef er al over, tweeduizend jaar geleden. 'Een meelijwekkend volk' noemde hij de keuterboeren en krabbelvissers. Verkild tot op het bot peurden ze een mager bestaan uit het onbedijkte land.

Het klinkt een beetje sneu. Maar wie zich er iets meer in verdiept ontdekt de andere kant. Het water-DNA van de Friezen en de geïsoleerde ligging leidden tot eeuwenlange onafhankelijkheid, tot een eigen cultuur, tot trotse steden in een weids landschap. 

De visserman die in de oude zeearm de Marne zijn netten licht, de Schieringers en de Vetkopers, de Spaanse landvoogden en de Friese geuzen, de Oranjeprinsen in Leeuwarden. Samen maakten ze het gebied

Verdieping

Fries Blauw aardewerk


Frieslands bakermat van de majolica techniek

Verdieping

Stinzenflora


Exotische vroegbloeiers in Friesland

Sterke verhalen van een Romein

Tekst

Gijs van Hesteren

Fotografie

Bestemming Noardwest

Delen

Zon. Westenwind. Witte en zwarte wolken boven groen grasland en grauw Waddenwater. Een verre bui aan de horizon. In het noorden de Waddendijk, een kaarsrechte streep op Deltahoogte. De oude Romeinen verbaasden zich al over dit landschap en de mensen. Lucht en water liepen in elkaar over, zonder duidelijke begrenzing. Wie wilde daar nu wonen?

Het Friese DNA

Tijdens je verkenningstocht voel je dat Friese DNA. Middeleeuwse stedenbouw, admiraliteiten en pakhuizen uit de Gouden Eeuw, terpkerken van duizend jaar oud: je struikelt erover. Soms wonderbaarlijk, zoals Wiewert met haar beroemde mummies. Of het Fries Museum met de geschiedenis van Mata Hari. Zij combineerde Friese durf met mysterie en spionage.

Friese geheimen

Meelijwekkend zijn de Friezen niet. Nee, ze inspireren je. In een willekeurig Fries dorp stop je op een onverwacht bruggetje , met aan weerszijden een kronkelende vaart. Franeker met de Reformatie, het universitaire verleden en de volkssport, het kaatsen. Harlingen met Fries Blauw, Caspar de Robles, Simon Vestdijk en Hotze Schuil. In Leeuwarden vind je de schuin verzakte Oldehove, niet alleen een toren voor de kerk, maar ook een baken voor de schippers. Verhalen om bij stil te staan.

Neem het mee naar huis

En altijd omlijst door jachtige wolkenmassa's, felle bundels zonlicht en noordwaarts trekkende watervogels. Neem de tijd, neem er iets van mee naar huis.

Op en onder Nieuw Amsterdams Peil. Nijvere werkers construeerden singels en vestingwerken, binnen- en buitenhavens, dijken, kanalen en sluizen

Bezoek

Harlingen


Een robuuste stad aan de Waddenzee vol maritiem-nautisch erfgoed. Waar de zee dagelijks tot diep in de binnenstad indruk maakt op bewoners en bezoekers

Greidhoeke


Het groene hart van Friesland met karakteristieke terpdorpjes tussen grazige weilanden, met een hint naar het rijke verleden van de zuivel.

Leeuwarden


De hoofdstad van Friesland met paleizen, tuinen van prinsen, boordevol cultuur en in 2018: Europese hoofdstad van de cultuur!

Uytland


Een landschap met streekproducten, terpen, dijken en het Wad

Franeker


De voormalige academiestad van Friesland, waar de humuslaag van toewijding en ontdekking te beleven valt in de binnenstad en te zien in vernuft van de inwoners

Werelderfgoed de Waddenzee


Het mooiste natuurgebied van Nederland: onvergetelijke belevenissen door bijzondere dynamiek in de natuur en het getijdenlandschap

Vandaag, morgen & binnenkort

[vvv_agenda items=4 columns=true]

Meer verdieping