Waterrecreatie

De wereld ziet er vanaf het water heel anders uit, zeker in de omgeving van Franeker. Weidse vergezichten en open velden laten ervaren dat ruimte nog bestaat. De voortkabbelende rust geeft energie om onderweg bijzondere pleisterplaatsen te ontdekken, zoals de vaarroute richting Oudebildtzijl of de pareltjes aan de Friese Elfstedenroute, zoals het historische centrum van Franeker. Naast een eigen jachthaven biedt onze karakterstad unieke ligplaatsen aan het bolwerk, in vroeger tijden de verdedigingslinie.

Tip: wie zelf geen boot heeft, kan er eentje huren of zelfs meevaren met een zeilschip naar het Wad of andere Friese wateren.

Franeker is een perfecte uitvalsbasis voor diverse vaarroutes. Vanuit Franeker kunt u ook via mooie routes zes van de elf steden bereiken. En natuurlijk als u door vaart, ook naar de overige vijf!

Noordelijke Elfstedenvaarroute

Doorvaarthoogte < 2,5
Een aantrekkelijke route met natuur, rust, ruimte en oude dorpjes. Je vaart de ‘hel van het Noorden’ van Franeker naar Bartlehiem naar Dokkum. En weer terug, met de finish op de Bonkefeart in Leeuwarden.

Sinds 2013 is de hele Elfstedenvaarroute geschikt voor pleziervaartuigen met een maximale diepgang van 1.30 meter en maximale boothoogte van 2.40 meter (brughoogte is 2.50 meter t.o.v. het streefpijl). De gegarandeerde diepte is in de zomer 1,30 meter en in de winter 1.10 meter.

Kleiroute

Doorvaarthoogte < 2,5
Rembrandt schreef ooit aan zijn vrouw, Saskia van Uylenburgh (opgegroeid in St. Annaparochie): ‘Een land vol rust, sfeer en charme, voor een deel bepaald door het helder goudenlicht, zoals men dat aan de zeekant vindt. De zee die tevens zorgt voor zuivere lucht, klare klimmen en voor de zomerse wolken, die nog witter zijn dan wit…’ De Kleiroute langs de sfeervolle dorpen Dongjum, Boer, Ried, Berltsum (Berlikum) en Menaam (Menaldum). Al varend kun je genieten van de afwisselende natuur in een bijzonder boeiende omgeving. Op het van Harixmakanaal aangekomen, bent u al dichtbij Leeuwarden.

Middelseeroute

Doorvaarthoogte < 2,5
Wilt u het Friese water en landschap ervaren dan bent u met de Middelseetocht aan het juiste adres. De tocht voert u onder anderen van Leeuwarden naar Sneek op de Zwette. De Zwette is gegraven in het midden van de voormalige Middelsee. Die Middelsee was een fikse zeearm die ten tijde van de middeleeuwen vanaf het noorden, westelijk langs Leeuwarden en Sneek liep en eindigde ten oosten van Bolsward. Ook tussen Bolsward en de Zuiderzee was een open verbinding, maar toen die werd dichtgemaakt begon de Middelsee dicht te slibben. In 1300 was de Middelsee tot aan het Bildt aan de Waddenkust al dichtgeslibd. Toch zijn er in het Friese land nog duidelijke sporen te vinden van dit grote binnenmeer: boerderijen op terpen langs de vaarroutes en oude dijken die zich door het landschap slingeren. De route brengt u ook in IJlst.

Bekijk hier de kaart.

Overige routes

Van Franeker naar Bolsward:
Via Welsrijp, Winsum, Bolswarder vaart, Iens, Wommels, Burgwerd  < 2,40
Via Arum, Hemert, Hichtum  < 2,20

Van Franeker naar Harlingen:
Via Arumer vaart en Kimswerd  < 2,30
Via Arumer vaart, Achlum, Achlumer vaart  < 2,00

Van Franeker naar Sneek:
Via Welsriijp, Winsum, Easterlittens, Franeker vaart, Boazumer vaart, Zwette  < 2,50
Via Welsrijp, Winsum, Easterlittens, Franeker vaart, Rien, Tirns  < 1,70