Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en verbinding. Het is een bijzondere plek, waar u zich in alle rust kunt terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Op het Friese platteland wordt gezocht naar een persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing. Een bijzondere plek om uzelf te verrijken.