Collereeks Leauwe yn fryslan

Een leven lang leren. Daarom is er Deze cursus leauwe yn fryslan. En de reeks geeft antwoord op de volgende vragen: Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, en andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit anderzijds?

Wat is het Evenement?

Collegereeks ‘Leauwe yn Fryslân’ gaat bijvoorbeeld over de geschiedenis. Of lees en kijk op de website van de Academie. Maar, de reeks is van januari – maart 2020 in de Botniastins. Let op: aanmelden is verplicht. En is nodig om dit vooraf te doen. Er zijn zes colleges van drie dominees. Daarmee doen we recht aan het type van de collegereeks.

Meer over Leauwe yn Fryslân

De ‘Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm’ deed de afgelopen jaren ervaring op met een cursus voor theologen. Zoals over geloven en theologie in de Friese context. In samenwerking met de Franeker Academie is er nu een lezingenserie met dezelfde thematiek. Voor een breed publiek van geïnteresseerden.
Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, en andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit anderzijds?
Na twee inleidende colleges worden deze vragen vanuit vier verschillende invalshoeken behandeld.

Historisch, taalkundig, bijbels en praktisch

Elk college bestaat uit een hoorcollege van 20.00 tot 20.45 uur; na een korte pauze is er ruimte voor vragen en discussie.
De lezingen worden in het Fries gehouden. Vragen en discussie kunnen in meerdere talen plaatsvinden. Enige kennis met betrekking tot kerk en christendom strekt tot aanbeveling.