P.C. Kaatsen

De oudste jaarlijkse sportklassieker hoeft bij kaatsminnende Friezen niet op de kalender. De PC in Franeker is ieder jaar op de vijfde woensdag na 30 juni, dat is een gegeven.

Dit jaar wordt de PC dus gekaatst op 3 augustus vanaf 9.30 uur op het Sjûkelân in Franeker.

Sinds 1853 ging de grootste kaatspartij ter wereld slechts enkele keren niet door.

De afkorting PC verwijst naar de Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij.

Sjûkelân

(Kaatsveld)

Westerbolwerk

8801AB Franeker

Contactgegevens:

Koninklijke Permanente Commissie

Breedeplaats 8

NL-8801 LZ Franeker

info@pc-franeker.nl