De PC dag

De PC is niet alleen de hoogtijdag van de kaatssport, het is ook de oudste jaarlijkse sportklassieker van Nederland èn de grootste kaatspartij ter wereld.

Op de 5e woensdag na 30 juni wordt de grote kaatswedstrijd te Franeker gehouden. Het winnen van de PC is voor een kaatser het hoogst bereikbare. Uit het winnende partuur (team) wordt de beste speler tot koning van de PC uitgeroepen, waarna de voorzitter van de PC hem de oude koningsbal (sinds 1883) omhangt.

De Franeker Kaatspartij, mogelijk wel 400 jaar oud, stond lang bekend als de ‘balverkaatsersdag’. Pas rond het jaar 1866 kreeg de wedstrijd haar huidige naam ‘de PC’. Deze nieuwe naam ontstond nadat de Permanente Commissie vanaf 1853 de organisatie en reglementering van de wedstrijd op zich had genomen toen het verval optrad. De PC is niet alleen de oudste jaarlijkse sportklassieker van Nederland, maar heeft ook op wereldschaal een zeer hoge leeftijd.

De PC dag
Uit de entourage en rituelen die tot de PC-dag behoren valt op te maken dat de PC een evenement is dat geworteld is in een andere tijdgeest, met gebruiken van weleer. De PC trekt al decennia zo’n tienduizend bezoekers, uit Friesland, maar een groot aantal komt van elders, niet zelden uit het buitenland. Men komt voor de spanning van de wedstrijd, maar ook voor die typische PC-sfeer: het is een feest van herinneringen, herkenning en van eenheid en verbondenheid, waar oude bekenden elkaar weer ontmoeten. Het feest verspreidt zich gaandeweg de dag over de binnenstad van Franeker, waar het nog lang en tot laat in de nacht druk en gezellig is.

woensdag 2 augustus 2017
08:00
Sjûkelân, Westerbolwerk, Franeker, Nederland
Bezoek website