Bolwerk met theekoepels

Bolwerken met theekoepels

Het lijkt in deze tijd ondenkbaar, maar in vroeger tijden was het heel gewoon om vijanden buiten de stad te houden door verdedigingswerken.

Het lijkt in deze tijd ondenkbaar, maar in vroeger tijden was het heel gewoon om vijanden buiten de stad te houden door verdedigingswerken. In Franeker zijn de Noordelijke Bolwerken hersteld en versterkt, waarbij – met respect voor het historische karakter – aanlegplaatsen voor bootjes zijn gerealiseerd. De bolwerken zijn namelijk vanaf het water het beste te bewonderen.

Bijzonder zijn de vier nog aanwezige theehuisjes die zijn gesitueerd op de Bolwerken. Ze dateren uit de achttiende eeuw en hoorden bij de patriciërswoningen aan de Eise Eisingastraat. In die tijd was thee een nieuwe, dure drank en werd van theedrinken een hele ceremonie gemaakt in deze speciale huisjes. De Bangatheekoepel – gebouwd in 1785 achterin de diepe tuin van het partriciërshuis 16 aan de Zilverstraat – is nog vrijwel origineel.

Tip: in de zomermaanden is de Bangatheekoepel regelmatig ’s middags geopend, zodat bezoekers op deze bijzondere plek een kopje thee kunnen drinken.