Sinds kort heeft Museum Martena een heel bijzondere nieuwe aanwinst. Het gaat om een negentiende eeuwse affichestandaard.

Het meer dan 2 meter hoge object is ooit gemaakt voor het Letterkundig Museum. Hier werd hij gebruikt om middeleeuwse handschriften in te tonen. Sinds tientallen jaren werd de standaard niet meer gebruikt en uiteindelijk verhuisde het enorme object naar een grafisch museum in het oosten van het land. Toen de standaard ook daar werd afgedankt kwam hij in het depot van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Rijswijk.

Omdat de Rijksdienst wel af wilde van deze grote sta-in-de-weg werd er een oproep gedaan aan belangstellende musea. Wie een goed plan had voor de prentenstandaard mocht hem in bruikleen nemen. Dat liet Museum Martena zich geen twee keer zeggen! Onmiddellijk ging er een aanvraag naar de Rijksdienst waarin werd uitgelegd dat de standaard uitstekend paste in de zaal over de geschiedenis van de Franeker universiteit. De standaard kon meteen ingezet worden om grote prenten uit de collectie te tonen. En de negentiende eeuwse standaard zou zich naadloos voegen in de historische inrichting van de zaal. Hoewel er veel belangstelling bleek te zijn voor de standaard, werd het plan van Museum Martena als beste beoordeeld en hij kwam eind vorig jaar jaar naar Franeker toe.

Wij wilden in het museum al heel lang iets doen met onze bijzondere collectie tekenvoorbeelden van de tekenschool die in de negentiende eeuw aan de universiteit was verbonden. Aan de hand van die voorbeelden leerden de studenten niet alleen om goed te tekenen, maar ook om nauwkeurig te kijken. Vooral studenten medicijnen leerden op die manier om hun waarneming te verbeteren. Er zijn niet alleen anatomische tekeningen, maar ook afbeeldingen van beeldhouwwerken uit de klassieke oudheid, natuur- en dierstudies. Ook kon men oefenen op de verschillende gelaatsuitdrukkingen van mensen of de vele manieren waarop je een hand kunt afbeelden.

Begin dit jaar kwam er een telefoontje van een conservator van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Of ze alsjeblieft de prentenstandaard mochten lenen. Ze hadden een tentoonstelling over prentkunst uit het fin de siècle en de standaard zou hier prachtig in passen. Omdat wij als klein museum vaak afhankelijk zijn van goede bruikleengevers, wil je zelf ook niet kinderachtig doen. We hebben dus tijdelijk afstand gedaan van onze fantastische standaard en deze logeert tot juni in het Van Gogh Museum. Nu hopen we natuurlijk dat het museum in Amsterdam ook niet kinderachtig doet als wij ze ooit een Van Gogh te leen vragen…