De academische geest van Franeker

Op 29 juli 1585 werd tijdens een bijeenkomst in de Martinikerk de universiteit van Friesland geopend. Het was daarmee de tweede van Nederland, na de universiteit van Leiden (opgericht in 1575). De universiteit van Franeker - of Academie van Friesland - was belangrijk eind 16e eeuw om vooral protestantse theologen op te leiden. 

Het was een tijd van Spaanse overheersing (de Tachtigjarige Oorlog 1568 -1648), waarin het bestuur van Friesland het heersende katholieke geloof had afgezworen. De Franeker Academie kwam in het voormalige Kruisherenklooster te Franeker. De rijkdommen van het klooster werden in beslag genomen om de eerste jaren te bekostigen.

In 1811 besloot Napoleon de universiteit van Friesland in Franeker te sluiten. Daarmee kwam een einde aan 226 jaar universitair onderwijs in Friesland met ongeveer 15.000 studenten die ingeschreven stonden in Franeker, waaronder een groot deel uit landen zoals Polen en Hongarije.

In de binnenstad van Franeker zijn de sporen van de academie nog zichtbaar.

Een stad waarin niets vanzelfsprekend is

De academische geschiedenis van Franeker werkt nog dagelijks door in de stad en bij haar inwoners. Met beide voeten in de Friese klei en tegelijk verbonden met de grootsheid van ons zonnestelsel, zoals Eise Eisinga tastbaar maakte met zijn wereldberoemde Planetarium.

Als Ster van de Friese Elf Steden beschikt de voormalige universiteitsstad Franeker over alles wat een mens nodig heeft voor ontspanning, bezinning en inspiratie: gastvrijheid, karakter, ruimte en een dagelijkse portie klein geluk. 

Beleef de universitaire geschiedenis opnieuw...

Tastbare historie

Museum Martena


Het meesterwerk van Eisinga

Koninklijk Eise
Eisinga Planetarium


Ceremonieel middelpunt

Martinikerk


Schuilen voor denkwijzen

Reformatiestad Franeker


Deel vooral jouw foto's uit Franeker met #franeker | #stervandeelfsteden | @franekerster

Wij zijn Franeker!

@franekerster op Insta