[English version below]

Dat was een stuk wandelen! Maar u bent er. Ieder mens is opzoek naar zijn bestemming. En die heeft u als pelgrim gevonden! Daarom heet ik u van harte welkom in deze Martinikerk. Voor u en voor velen een bedevaartsplek aan de Breedeplaats. Op het plein werd de Hollandse Graaf, als hij namens de keizer Karel V recht kwam spreken, op het schild geheven.

Zonde of schuld? Ik kan u een Jacobsaflaat bieden, maar alléén vandaag, 25 juli de dag van de heilige Jacob de Meerdere. Sant Yago. Daarmee proeft u van de Friese vrijheid! Maar voordat u straks de feestelijkheden van de kermis opzoekt, verzoek ik u eerst een rondje te maken door de kerk. Nergens anders in Friesland is er zoals hier een deambulatorium, de kooromgang.

En als u loopt, verwondert u zich dan over de heiligen die u vindt op de pilaren. Ik kan ze dromen: Dominicus, Franciscus, Lucas, Sebastiaan, Adrianus, Hubertus, Rochus, Clothilde, Catharina van Alexandrië, Sint-Margaretha, Apollonia van Alexandrië en natuurlijk: Jakobus de Meerdere.

The priest Jabik (1470) – Warm words for the pilgrim in you.

That was quite a walk! But you did arrive. Every human being is in search of his destination. You as a pilgrim have found it! Therefore I bid you welcome in this Martini Church. For you and for many others it’s a place of pilgrimage at the Breedeplaats. When he came over to speak justice in the name of Charles the 5th, the count of Holland was risen on the shield, right here at the square.

Sin or guilt? I can offer you a Jacob’s pardon, but only today, July 25th, the day of the holy apostle Jacob Maior, Sant Yago. With that, you will get a taste of the Frisian Freedom!

But before you visit the festivities of the fair, I request you make a round of the church first. Nowhere else in Friesland you will find a deambulatorium around the choir like here.

And while you are walking, marvel at the saints you’ll find on the pillars. I can dream them up: Dominicus, Franciscus, Lucas, Sebastian, Adrian, Hubertus, Rochus, Clothilde, Catharine of Alexandria, Saint Margaret, Apollonia of Alexandria and of course: Jacob Maior.