[English version below]

He he, eindelijk rust. Moeten we hier zijn? Ik hoop het zo! We zijn nu zeker al 48 uur aan een stuk door aan het reizen. Het zweet zit zowaar in mijn bilnaad! Even tellen, 2-4-6-8 9 10. Ja we zijn er. Dit is Franeker!? Ja? Paarden uitspannen heren! Bedankt voor de goede rit. Pfff, ik ben blij dat we veilig zijn aangekomen. Het was mij wat in Heidelberg. De Katholieken uit Oostenrijk voerden oorlog tegen ons, ons Gereformeerden!

We waren eerst als Hongaren al in Duitsland belandt. Het is onrustig in Europa. Wij volgen Calvijn en bouwen aan de Protestantse kerk. Maar nu hijgt de Rooms-katholieke kerk in ons nek. Toch zetten we door! De lage landen staan voor de calvinistische theologie! We moesten snel kiezen tussen de universiteit van of Harderwijk, of Franeker. Maar in Duitsland gonsde het al: ga naar Franeker, met een goede opleiding tot predikant! En we moeten de verstrekkers van onze studiebeurzen tevreden stellen! Vooruit, zo erg is het hier ook weer niet.

Wel wat kaal. Maar heus waar, mooie gebouwen…. En zie ik daar een kroeg?

First year student Janos (1624) – Relief after a long journey

Oh, ah, finally we have arrived. Is this where we were heading for? I do hope so. We’ve been traveling for 48 hours now, without a break. I’ve been sweating down to my buttocks.

Let’s count heads. 2-4-6-8, 9, 10. Yes, we’re all there. Is this Franeker? Yes? Unhitch the horses, gentlemen! Thank you for the good ride. Oh my, I’m glad we arrived safely. That was quite something, over there in Heidelberg. The Catholics from Austria were making war with us Protestants. Originally, we Hungarians had landed in Germany. There is a lot of turmoil in Europe. We are followers of Calvin and we try to help the Protestant church to establish itself. But now the Roman Catholic church is breathing down our necks. Still, we persevere! The Low Countries keep standing steadfastly for the Calvinist theology!

We had to make a quick choice between the Harderwijk university, or the Franeker one. In Germany the story went: go to Franeker, it has the best education if you want to become a preacher. We must satisfy the providers of our study grants. Come on, it’s not bad at all here. A bit austere perhaps. But truly, these are pretty buildings… and do I see a pub over there?