[English version below]

Luister! Persoonlijk ben ik dol blij dat we die burgeroorlog van de Schieringers en de Vetkopers; de Saksers en de Geldersen, dat we die hele ellende twintig jaar geleden áchter ons hebben kunnen laten! Kijk om u heen!

De twisten zijn beëindigd!
De stadhouder van keizer Karel V heeft de touwtjes stevig in handen.
Er heerst vrede in het land!
Er is economische welvaart!
Mensen voelen zich veilig…

En als ‘olderman’ van Franeker is het mijn verantwoordelijkheid om dat zou te houden! Mijn vader Tjalling, zijn neef Juw –van Groot Botnia- en hun oom Hessel van het Martenahuis hebben in 1500 nog meegemaakt hoe de stad werd belegerd door een woeste horde Vetkopers! U wilt toch niet dat dat drama zich nog eens herhaalt!? Daarom geef ik u namens het stadsbestuur in ernstige overweging of u niet beter kunt afzien van die nieuwerwetse ideeën van u…

En om u de waarheid te zeggen: Het kan mij persoonlijk geen zier schelen of u nu achter die kerkhervormer Luther aan loopt; die wederdoper Menno Simons volgt of dat u zich liever laat reformeren door Calvijn… Mij gaat het er om dat we hier in de stad de rust bewaren. En daarbij is wat mij betreft geen ruimte voor kerkelijke nieuwlichterij… Want ik beloof u: van al dat kritische nadenken, daar komt alleen maar oorlog en verdeeldheid van…

Jarich van Botnia (1554) – The dilemma of tranquility and peace

Listen! Personally I’m overjoyed that we have this civil war behind us! The Schieringers and Vetkopers; the Saxons and the Geldrians, that whole pack of misery of the past twenty years!

Look around you! The troubles have ended. The stadhouder – the governor – of emperor Charles V firmly pulls the strings.
There’s peace in the lands!
There’s economic prosperity!
People finally feel safe…

And as elderman of Franeker it’s my responsibility to keep it that way. In the year of 1500, my father Tjalling, his cousin Juw – of Great Botnia – and their uncle Hessel of the Martena stins endured the siege of a wild band of Vetkopers.

You don’t want that drama to be repeated, do you? So in the name of the town council, please renounce these newfangled ideas of you… To be honest: personally I don’t care for one bit if you’re following that church reformist Luther, or that anabaptist Menno Simons or that you want to be reformed by Calvin… Important to me is that we maintain the peace in this town, and that we don’t give any opportunity for ecclesiastical modernism… Because I promise you: al this critical thinking will only bring war and division.