[English version below]

Natúúrlijk vind ik geschiedenis belangrijk! Al die stinzen –die voorname huizen- hier in de stad! Dat is uniek! En dat die dan allemaal afkomstig zijn van één familie … De Siaardema’s. Dat is natuurlijk razend interessant! Sterker nog! Als Juckema ben ik via de Camminga’s en de Herema’s zelf óók nog een nazaat van de oude Siaerda. ‘Pake Sicke’ noemen wij hem!

Stel je voor! Zijn eerste stins stond hiernaast! Richting de kerk, waar we nu dat terrasje hebben! Maar, laten we wel wezen… Al die geschiedenis betekent natuurlijk niet dat er nooit iets mag veranderen, toch!? En bovendien: een mens kan ook maar op één plek tegelijk wonen, niet dan? Of dacht u soms dat dit mijn enige stukje vastgoed was!?

Nee hoor. Wees gerust. Dat Sjaardemaslot daar aan het einde van de Voorstraat… Dat is ook van mij. En buiten de stad –hier in de omgeving- heb ik ook nog wat optrekjes… Dus toen dacht ik: Als ik er verder tóch niks mee doe… Dan kan ik met zo’n hoop stenen hier midden in de stad maar beter proberen wat geld te verdienen. Toch?

Nou, daarom verpacht ik de boel nu dus als ‘Herberg De Valk’! Echt een mooie tent. Een aantrekkelijk pand, lekker centraal… En de herbergier die ik er nu in heb zitten… Nou, die verstaat zijn vak! Precies! Geschiedenis is leuk. Maar je moet er wel wat aan over kunnen houden…

Gerrolt van Juckema (1648) – Reassignment of a stins.

OF COURSE history matters to me. All those stinzes – these genteel country manors – here in this town! They are unique! And that they all belonged to the one Siardema family… of course that’s terribly interesting! Even better! As a Juckema I am related to the old Siaerda, by way of the Camminga and the Herema branches. ’Pake Sicke’, we call him, grandpa Sicke.

Imagine! His first stins was situated next to here. In the neighbourhood of the church, where we now have this little terrace. But, to be clear… all this history does not mean that things may never change, don’t they? Moreover: a man can only live at one place at the time, can’t he? Or did you think that this was my only piece of real estate?

Oh no, don’t worry. That Sjaardema manor there, at the end of the Voorstraat… That’s mine too. And here in the vicinity of the town I do have some more little properties. So I figured: if I have no other use for it at the moment, then I could make some money with this heap of stones in the middle of the town, couldn’t I?

Well, that’s why I leased the estate to the ‘Herberg De Valk’, the falcon inn. Really a nice joint. In an agreeable building, centrally located. And the innkeeper that I hired knows his business! Exactly! History is fun. But one has to be able to make a dime out of it.