[English version below]

Ik geniet! Dat ík dit nog mee maak! Ik ben zo gelukkig dat ik met mijn 36 jaar nog een echte Elfstedentocht rijd. Na zo’n lange tijd dan nu eindelijk in 1985 een Tocht der Tochten. Dit is toch anders dan alle alternatieve wedstrijden op de Weissensee?! Ik moest vanochtend wennen aan het schaatsen in het aardedonker. Wat een belevenis. Ik wist niet wat ik meemaakte. En dan dat klúnen. Dat kost toch veel kracht. En toen het licht werd zag ik het Friesland ontwaken. Mensen op het ijs. Blije mensen. Die aanmoedigden. Wat een feest! Daar heb ik zoveel aan gehad!

Zonet tussen Harlingen en Franeker zat ik in een groep en had ik me toch een dorst! Ik kreeg een tas aangereikt. Er zaten vier sinaasappels in, maar onderweg pellen kostte te veel tijd. Ik rijd een wedstrijd, ik heb mijn handen op de rúg. Maar zonet kreeg ik een bidon aangereikt. Die had ik echt even nodig. Ik word er hier in Franeker op attent gemaakt dat ik de eerste vrouw ben! Dat doet mij zo goed. Sinds de jaren ’70 vecht ik voor de positie van vrouwen in het langebaanschaatsen. De dames wisten niets van de spelregels. Dat je in de mannenwedstrijd mee moest doen. Maar ik lig voor in de wedstrijd, ik moet verder, nu naar Dokkum!

Lenie van der Hoorn (1985) – First female Elfstedentocht winner

I’m enjoying myself! Unbelievable, to finally have this experience! I’m so happy that I am skating the real Elfstedentocht, at the age of 36.  Now, after all this time, finally in 1985 the race of races. This is really something else, compared to the alternative races at the Weissensee! This morning I had to adapt myself to skating in pitch darkness. What an experience. I didn’t know what I had got myself into. And then the kluning. It takes a lot of strength. At sunrise I saw Friesland waking up. People on the ice. Happy people. Who were encouraging us. What a feast! It gave me so much!

Some while ago between Harlingen and Franeker, I was skating in a group and my, was I thirsty! Someone passed a bag to me. In it were four oranges, but to peel them during the skating would take too much time. I’m riding a race, I keep my hands to my back. But just now I got a bidon pushed in my hands. I really needed that!

Here in Franeker they tell me that I’m the first woman in! It feels so good. Since the seventies I’m fighting for the position of women in long distance skating. The ladies would not know about the rules, they said, and you can go take part in the male ranking. But now I’m ahead in the race, I have to go on, to Dokkum now!