[English version below]

Rémbrandt! Wat doe jíj nou!?

Tóe, stel je niet aan! Kom overeind! Wat moeten de mensen wel niet denken!? Zo’n losbollig type, dat hier zomaar voor een deftige professorenwoning door de knieën gaat!

Ja ja…! Nou weet ik het wel! Toe! Hóu op! Je hebt al lang mijn hand gevraagd en toen ben je ook niet door de knieën gegaan! Dan hoef je er nu ook niet zo’n spektakel van te maken!

Nee! En ik ga je hier ook geen kus geven! Stél je voor! Kom maar liever overeind en haal mijn koffers! Morgen, in Sint Anne! Na de trouwerij! Dan hebben we nog tijd genoeg, voor die gekke fratsen van jou!

Saskia van Uylenburgh (1-7-1634) – The genuflection of Rembrandt

(A bell is ringing. Steps in the hallway. Door opens) Rembrandt! What on earth are you doing? Come ON, don’t be so dramatic! Stand up!
What people must think! A scatterbrained clown like you, kneeling down in front of a stately professorial home, just like that! (Her gravity notwithstanding she starts laughing anyway)

Yes, yes… Yes I know now! Please! Stop this! You already asked for my hand some time ago and you didn’t kneel down then! Don’t make such a spectacle of it now! (Apparently she’s being challenged) No! And I will NOT kiss you here in the street! Imagine! You’d better stand op and get my suitcases! Tomorrow, in Saint Anne, after the marriage ceremony. Then we’ll have time enough for these foolish antics of you!