[English version below]

Beste Franekers! Geliefde medeburgers! Té lang hebben wij ons tevreden moeten stellen met een té bescheiden onderkomen voor ons stadsbestuur! Maar vanaf vandaag niet meer!

-Zes jaar geleden is onze stad verrijkt met een prachtige universiteit!
-Herhaaldelijk hebben wij onze geliefde stadhouder –de graaf van Nassau- als gast in ons midden mogen ontvangen!
-En regelmatig kiezen de Staten van Friesland ónze stad voor hun vergaderingen!

Wij zijn een universiteitsstad! Een bestuurscentrum! En dáárom verdient Franeker een stadhuis van de hoogste statuur!

(Gas terug) En natuurlijk hoor ik dan sommigen van u zeggen: ‘Maar het is nog oorlog! Wat nu als de Spanjaarden terug komen!? Zouden we maar liever niet wat wachten, voordat we hier zo’n duur stadhuis neerzetten?’ Maar ik zeg: ‘Néé!’

De Republiek zal overwinnen! Een nieuwe tijd ligt vóór ons! En laat ons stadhuis daarvan het startsein zijn! Een nieuwe tijd van vrede, vrijheid en welvaart wordt híer, vandáág in Franeker ingeluid!

Mayor Pieter (Augustinuszoon) Ens at the cornerstone ceremony of the new city hall at the 24th of June 1591 – Building for the future

Dear fellow citizens of Franeker!

For too long we have had to satisfy ourselves with a far too modest accommodation for our town council! From this day on, no more!

– Six years ago our town has been enriched with a magnificent university!
– Repeatedly, we have had the honour to welcome as guest in our midst our beloved governor, the count of Nassau.
– Regularly, the Frisian parliament chooses our town as the venue for its meetings.

We are a university town! A centre of government! And that is why Franeker deserves a city hall at the highest level!

(Throttling back) And of course I hear some of you say: “But there’s still a war going on. What do we do when the Spaniards return? Shouldn’t we wait, before we build such an expensive edifice?” But my answer is: “No!” The republic will win! A new era lies before us! And let our town hall be its beginning! A new era of peace, freedom and prosperity is being heralded here, today in Franeker!