[English version below]

Beste Parochianen,

Wat is het een prachtige dag! Allereerst, dankzij onze eigen Katholieke muziekvereniging die zopas zo vrolijk voor ons heeft gemusiceerd! Dank daarvoor!

Maar ook is het een prachtige dag, omdat wij vandaag, 28 oktober ‘negentienhonderd en negen’, namens het bestuur van de ‘Sint Antoniusvereniging’ van Franeker de eerste steen mogen leggen van ons nieuwe, Rooms Katholieke Verenigingsgebouw. Het wordt een móói gebouw! Architect Adema heeft het ontworpen in een voorbeeldige Art nouveau-stijl. Zo willen wij uitdrukking geven aan de jeugdige energie die ons begeestert.

Met dit gebouw laten wij zien, dat wij als katholieken een belangrijk onderdeel vormen van de Franeker gemeenschap. Wij zullen hier vriendschappelijke bijeenkomsten organiseren. Wij zullen hier vergaderen, feest vieren en nuttige lezingen organiseren. Hier zal het maatschappelijk hart van de katholieke gemeenschap kloppen!

…Mag dit gebouw tot in lengte van dagen een plek zijn waar jong en oud zich thuis voelt. …Een plek waar wij ons geestelijk en maatschappelijk zullen ontwikkelen.

Library (1909) Pater Johannes Hendricus Antonius – At the cornerstone ceremony.

(Brass music dying away)

Dear members of the parish,

What a beautiful day it is! Primarily, because our very own Catholic music band has performed for us just now. Many thanks!

But this is also a beautiful day because today, the 28th of October of 1909, in the name of the Franeker Saint Anthony Society, we laid down the cornerstone for our new Roman Catholic Society Building. This will become such a lovely structure! It has been designed by architect Adema, in an exemplary Art Nouveau style. This is how we want to express the youthful energy that drives us.
And how we’ll show how we, as Catholics, function as an essential part of the Franeker community.

We will organize amicable gatherings, have meetings, give parties and announce useful lectures. Here, the social heart of the Catholic community will beat!
…May this building feel like a welcoming home for many days to come.
… A place where we will enhance ourselves, spiritually and socially.