De 11 academische verhalen van Franeker

We blazen de geschiedenis nieuw leven in

In 1811 viel het doek voor de Universiteit van Franeker toen Napoleon de ‘Academie van Friesland’ ophief. 'Franeker' was sinds de oprichting in 1585, op Leiden na, de oudste universiteit van Nederland. Het was een bakermat van bijzondere studenten en professoren. En een periode waarin de stad floreerde. Maar in 2019 is de Academie van Franeker terug. Met elf bijzondere verhalen en daarbij horende foto’s. Kunstzinnige foto's gemaakt door Friese (top) fotografen Tryntsje Nauta en Jeroen Adema.

Lugubere, inspirerende, ontroerende intieme verhalen en foto’s

De serie van elf verhalen is een unieke set geworden. Een document waarin woord en beeld samenkomen vanuit de emotie van de geschiedenis van eerdere studenten en professoren. Intieme, lugubere en vaak verrassende verhalen die raken.

Het is de ambitie van de stad om de verhalen door te geven aan nieuwe generaties, om te inspireren en te delen. Om met deze historie betekenis te geven aan de dag van vandaag.

De elf verhalen zijn geselecteerd door een groep historici in Franeker en uitgewerkt door Josse Pietersma, programmamaker en inwoner van de stad Franeker.

Dit zijn de 11 academische verhalen...

1. De hakkende heelmeester

2. Het natte pak van Nassau

3. Planeten aan het plafond

4. De ballon van Van Swinden

5. De studenten en het grote Franeker dambord


6. De verliefde professor


7. Het scheve krukje van Eise Eisinga


8. De knieval van Rembrandt


10. De professor en de pokken

11. De wiskundige wees

Achter de schermen...

Hoe de foto's bij 'De Wiskundige Wees' werd gemaakt

De Academie van Franeker anno nu

De Gemeente Franekeradeel, de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Gemeente Franeker en de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker (als eigenaar van de Botniastins) hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om tot heropening van de Franeker Academie te komen en op 5 oktober 2017 met het nodige ceremonieel een intentieverklaring getekend.

Dat was oktober 2017. Onder aanvoering van Prof Jouke de Vries van de Campus en voormalig burgemeester Eduard van Zuijlen is een team enthousiaste onbezoldigde professionals daarna voortvarend van start gegaan, wat al op 13 maart 2018 resulteerde in de oprichting van de Stichting Academie van Franeker, compleet met een zevenkoppig bestuur.

Meer over de Academie van Franeker

Deel vooral jouw foto's uit Franeker met #franeker | #stervandeelfsteden | @franekerster

Academie van Franeker

@academievanfraneker op Insta